Färger till Agges rum. Tre väggar med någon av de ljusa färgerna till vänster och en vägg med den blå till höger.

Eller några andra i samma spektrum…

Bild nedan från Jotuns hemsida.

Annonser