Skiss på platsbyggd soffa med schäslong på framsidan. Målas lika baksidans bänk.

Annonser